Organisatie

Start

Stichting Buitengewoon Personenvervoer Nederland (tot 1-01-2002 Stichting Buitengewoon Personenvervoer Friesland; SBPN) is in 1991 opgericht op gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraars De Friesland en ANOZ Zorgverzekeringen. Bij deze zorgverzekeraars ontstond aan het eind van de jaren ‘80 namelijk de behoefte aan inzicht in en controle op de omvang en rechtmatigheid van taxivervoer van verzekerden in het kader van de Ziekenfondswet. Dit was het gevolg van het toenemend volume aan vervoerskilometers en de daarbij behorende stijging van de kosten.

Groei

Inmiddels coördineert SBPN al meer dan twintig jaar voor verschillende opdrachtgevers het taxivervoer van verzekerden in het kader van de Zorgverzekeringswet. Kenmerkend is dat de betrokkene vanwege medische beperkingen niet van eigen of openbaar vervoer gebruik kan maken voor een bezoek aan een behandelcentrum of instelling (onder andere radiologie en nierdialyse). Tot 2000 was SBPN voornamelijk in Friesland werkzaam. Sindsdien is het werkgebied van de stichting in hoog tempo uitgebreid en werken wij landelijk. Aan al deze werkzaamheden is na 28 jaar een einde gekomen per 01-01-2020. SBPN heeft op dit moment alle contracten met circa 140 vervoerders in Nederland per 01-01-2020 beëindigd.

Platte organisatie

SBPN was een zogenaamde platte organisatie. Dit is mede mogelijk door verregaande automatisering. Het bestuur van de stichting telt drie bestuursleden. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur, die leiding geeft aan een vijftal medewerkers. Waar nodig maken wij gebruik van derden.