Nieuws

Woensdag 5 juni 2019 is SBPN niet bereikbaar door werkzaamheden elektriciteitsnetwerk

Woensdag 5 juni 2019 is SBPN niet bereikbaar door werkzaamheden elektriciteitsnetwerkEigen bijdrage 2019

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de eigen bijdrage geïndiceerd zittend ziekenvervoer € 103.
Alle verzekerden ontvangen voor de betaling van het eigen bijdrage een factuur van hun verzekeringsmaatschappij.
Eigen Bijdrage 2018

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de eigen bijdrage geïndiceerd zittend ziekenvervoer € 101 (2017: € 100).

Voortzetting succesvolle samenwerking

SBPN heeft met  Eno Zorgverzekeraar meerjarige contracten afgesloten voor het geïndiceerd zittend ziekenvervoer