Doelstelling

Onze doelstelling

De Stichting Buitengewoon Personenvervoer Nederland wil door introductie en uitvoering van vervoersprojecten een bijdrage leveren aan de mobiliteit in Nederland. Kwaliteit, uniformiteit en coördinatie staan hierbij centraal.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

A. als neutrale instantie vervoersprojecten te managen en/of administratief te ondersteunen door middel van rittenadministratie en -controle;

B. de coördinatie en begeleiding van de verschillende doelgroepen;

C. het treffen van uniforme vervoersvoorzieningen.