Diensten

Om een bijdrage te leveren aan de mobiliteit in Nederland verzorgt SBPN de volgende diensten.

Contracten

Namens de opdrachtgever, in casu de verzekeraar, verzorgt SBPN de contracten met de vervoerders. Hierbij streeft de stichting, in samenwerking met de taxibedrijven, naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en tegelijkertijd terugdringing van kosten door uniformiteit en efficiëntie.

Rittenadministratie en -controle

SBPN verzorgt de - meestal geautomatiseerde - rittenadministratie van het taxivervoer. De ritten kunnen onder andere via een webapplicatie worden aangeleverd. De ‘centrum-postcodemethode’ bepaalt de afstand van het haaladres naar het brengadres van een verzekerde. Voldoet de rit aan alle eisen zoals afgesproken met de verzekeraar en de vervoerder, dan komt hij in aanmerking voor vergoeding. Om vast te stellen of de ritten ook daadwerkelijk gemaakt zijn, voeren wij plausibiliteitscontroles alsmede visuele controles bij behandelingsinstellingen uit. Zo toetsen en verwerken wij jaarlijks honderdduizenden ritten.

Kwaliteitsbewaking

SBPN voert onder verzekerden regelmatig enquêtes uit over de kwaliteit van het vervoer en de bijbehorende dienstverlening